HomeNegen CommentarenGeschiedenisOpzeggingenVideosInternationaal

Bekijk video's van de "Negen Commentaren op de Chinese Communistische Partij"

Video: Deel 1 – Wat is de Communistische Partij

Deze video gaat over de invloed van de communistische beweging en de Chinese Communistische Partij (CCP) op de beschaving van China. Terugkijkend op de laatste 160 jaar geschiedenis van China zijn bijna honderd miljoen mensen aan een onnatuurlijke dood gestorven en is bijna de gehele traditionele Chinese cultuur en beschaving vernietigd. Wat zijn, in het midden gelaten of de CCP door de Chinezen zelf werd gekozen of van buitenaf werd opgelegd, de gevolgen hiervan geweest?

Video: Deel 2 - Het begin van de Chinese Communistische Partij

Waarom is de Communistische Partij verschenen, gegroeid en heeft ze uiteindelijk de macht gegrepen in het hedendaagse China? Kozen de Chinese mensen de Communistische Partij? Of zweerde de Communistische Partij samen en dwong zij de Chinese mensen tot acceptatie? De CCP heeft zichzelf boven alles geplaatst, veroverde alles in haar weg en heeft daarmee een eindeloze catastrofe aan China toegebracht.

Video: Deel 3 - De tirannie van de Chinese Communistische Partij -

Vandaag de dag zijn het geweld en de misbruiken van de Chinese Communistische Partij (CCP) nog heviger dan die van de tirannieke Qin dynastie. De filosofie van de CCP is gebaseerd op strijd, en de heerschappij van de CCP is gebouwd op klassenstrijd, strijd over de beleidslijn en ideologische strijd binnen China, die zich uitstrekt naar andere landen.

Video: Deel 4 – Hoe de CCP tegen de natuur van het universum in gaat

In de laatste honderd jaar heeft de plotselinge invasie van het Communistische spook een kracht gecreëerd die tegen de natuur en de menselijkheid ingaat, en die eindeloze kwellingen en tragedies heeft veroorzaakt. Het heeft tevens de menselijke beschaving tot het punt van vernietiging gebracht. Het is een uiterst kwaadwillige kracht tegen het universum geworden.

Video: Deel 5 – De samenzwering tussen Jiang Zemin en de CCP om Falun Gong te vervolgen

Waarom wordt Falun Gong, een vorm van Qigong die gebaseerd is op de principes van “Waarachtigheid, Mededogen en Verdraagzaamheid” en die wereldwijd beoefend wordt in meer dan zestig landen, alleen in China vervolgd en nergens anders ter wereld? Wat is de heimelijke verstandhouding tussen Jiang Zemin en de CCP in deze vervolging?

Video: Deel 6 – Hoe de Chinese Communistische Partij de traditionele cultuur heeft vernietigd

De CCP heeft de middelen van de natie gewijd aan het vernietigen van de rijke traditionele cultuur van China. De vernietiging van de Chinese cultuur door de CCP was gepland, goed georganiseerd en systematisch, en steunde op het gebruik van geweld door de staat. Sinds haar oprichting is de CCP nooit opgehouden met het ‘hervormen’ van de Chinese cultuur. Zo tracht ze diens aard volledig te vernietigen.

Video: Deel 7 – De moorddadige geschiedenis van de Chinese Communistische Partij

De 55-jarige geschiedenis van de Chinese Communistische Partij (CCP) is geschreven met bloed en leugens. De verhalen achter deze bloedige geschiedenis zijn uitermate tragisch en nauwelijks bekend. Onder het bewind van de CCP zijn 60 tot 80 miljoen onschuldige Chinezen vermoord en hun families gebroken achtergelaten. Veel mensen vragen zich af waarom de CCP mensen vermoordt. En terwijl de CCP recentelijk met geweerschoten een protesterende menigte in Hanyuan heeft onderdrukt en nog altijd doorgaat met haar meedogenloze vervolging van Falun Gong beoefenaars, vragen mensen zich af of we ooit nog de dag zullen zien waarop de CCP zal leren spreken met woorden in plaats van met vuurwapens.

Video: Deel 8 – Waarom de Chinese Communistische Partij een kwaadaardige sekte is

De val van het Oostblok, aangevoerd door de Sovjet-Unie in de begin jaren ‘90, markeerde na bijna een eeuw het falen van het communisme. De CCP slaagde er tegen alle verwachtingen in te overleven en heerst nog steeds over China, een natie met één vijfde van de wereldbevolking. De onvermijdelijke vraag stelt zich: is de CCP vandaag de dag nog steeds werkelijk communistisch?

Video: Deel 9 – Het gewetenloze karakter van de Chinese Communistische Partij

Wat het meest angstaanjagend is, is dat de CCP er alles aan probeert te doen om de morele fundering van de volledige natie te vernietigen, om elke Chinees in min of meerdere mate tot een samenzweerder om te vormen om zo een omgeving te creëren die gunstig is voor de CCP om ‘met de tijd vooruit te gaan’. Het is vooral van belang om duidelijk te begrijpen waarom de CCP gewetenloos handelt, en tevens dienen wij haar misdadige aard te onthullen.

Download PDF

Hieronder staan links naar de pfd's van losse hoofdstukken van het boek en het complete boek.

Inleiding (107 K)
Deel 1 (89 K)
Deel 2 (150 K)
Deel 3 (121 K)
Deel 4 (106 K)
Deel 5 (616 K)
Deel 6 (176 K)
Deel 7 (191 K)
Deel 8 (154 K)
Deel 9 (186 K)

Compleet (1.9 MB)
"Negen Commentaren op de Communistische Partij" is een special van de Epoch Times